Polityka prywatności serwisu jazdow.pl

(...)
 1. Słownik

  • Strony profilowe – podstrony serwisu jazdow.pl służące do prezentowania działalności organizacji reprezentowanych przez użytkowników, oraz udostępniania danych kontaktowych do tych organizacji. Indeks tych stron można znaleźć pod adresem: https://jazdow.pl/mapa
  • organizacja – organizacja, którą reprezentuje użytkownik. Wszystkie organizacje na stronie jazdow.pl działają na terenie Osiedla Jazdów, lub są członkami Partnerstwa Otwarty Jazdów
 2. Postanowienia ogólne

  Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych i warunki zachowania poufności użytkowników serwisu znajdującego się pod adresem jazdow.pl

  Administratorem danych osobowych w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznym jest:

  Związek Stowarzyszeń Partnerstwo Otwarty Jazdów
  ul. Jazdów 10/5
  00-467 Warszawa
  NIP: 7010827495
  REGON: 380558414
  KRS: 0000737179

Partnerstwo Otwarty Jazdów jest również operatorem serwisu jazdow.pl.

 1. Sposób zbierania danych osobowych

  Dane osobowe zbierane w serwisie jazdow.pl są przekazywane bezpośrednio przez użytkownika poprzez wypełnienie formularzy dostępnych online, lub w trakcie kontaktu email lub telefonicznego.

 2. Zakres zbieranych danych osobowych

  zbierane są następujące dane osobowe użytkowników:

  • imię i nazwisko
  • nazwa organizacji
  • adres prowadzenia działalności organizacji
  • adres email organizacji
  • numer telefonu organizacji
  • adres strony internetowej organizacji
  • adresy kont społecznościowych organizacji (facebook.com)
 3. Cel zbierania danych

  Dane osobowe użytkowników są zbierane w celu utworzenia stron profilowych organizacji, które ci użytkownicy reprezentują.

  Dane użytkowników, którzy zdecydowali się na założenie stron profilowych w serwisie jazdow.pl są przetwarzane za ich zgodą.

 4. Udostępnianie danych osobowych

  Wszystkie dane osobowe użytkowników wymienione pkt. 4 będą udostępnione publicznie na stronach profilowych

 5. Kontakt

  Operator serwisu jazdow.pl będzie się kontaktował z użytkownikami za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonicznie, w sprawach dotyczących ich stron profilowych.

 6. Zmiana danych

  Każdy użytkownik ma prawo zmienić lub zaktualizować swoje dane osobowe, a także usunąć swoje dane z serwisu przesyłając dyspozycję do operatora serwisu jazdow.pl e-mailem na adres: otwarty@jazdow.pl

 7. Pliki cookies

  Serwis jazdow.pl może wykorzystywać pliki cookies. Użytkownik może w dowolnym momencie zablokować zbieranie takich informacji wyłączając opcję obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki. Operator serwisu jazdow.pl nie gwarantuje jednak poprawnego działania serwisu przy nieaktywnej obsłudze cookies w przeglądarce.

 8. Zabezpieczenie danych

  Dane osobowe użytkowników wymienione w pkt. 4 są ogólnodostępne dla wszystkich odwiedzających serwis jazdow.pl. Dane umieszczone są na szyfrowanych serwerach, na prywatnych i publicznych repozytoriach serwisu gitlab.com i github.com

  Jedynymi podmiotami mającymi dostęp do dokonywania zmian w danych osobowych są:

  • użytkownicy będącymi właścicielami danych
  • administrator danych
 9. Odpowiedzialność

  Operator serwisu jazdow.pl zobowiązuje się stosować opisane w niniejszym dokumencie zasady gwarantujące zachowanie poufności użytkownikom serwisu. Dopuszcza się zaistnienie sytuacji, w której zmianie nieznacznie ulegnie zakres zbieranych danych lub sposób ich zabezpieczenia przy zachowaniu prywatności użytkowników.

  Niniejszy dokument nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wysuwanych wobec operatora serwisu jazdow.pl, o ile roszczenia te nie będą wynikały z obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa.

  W serwisie jazdow.pl znajdują się odnośniki i przekierowania do innych stron www, operator serwisu jazdow.pl nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności, które obowiązują na tych stronach.

 10. Dane podmiotu zbierającego dane:

  Podmiotem zbierającym dane jest operator serwisu jazdow.pl:

  Związek Stowarzyszeń Partnerstwo Otwarty Jazdów
  ul. Jazdów 10/5
  00-467 Warszawa
  NIP: 7010827495
  REGON: 380558414
  KRS: 0000737179

 11. Zmiany w polityce prywatności

  Operator serwisu jazdow.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym dokumencie. Zmiany będą publikowane na stronie https://jazdow.pl