Partnerstwo

Od 2015 r. Otwarty Jazdów działa w formule partnerstwa lokalnego pod opieką Biura Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych (Warszawski Program Wspierania Partnerstw). Związek Stowarzyszeń Partnerstwo Otwarty Jazdów powstał w drugiej połowie 2018 roku, jako formalne ciało Partnerstwa dla Osiedla Jazdów, aby skuteczniej reprezentować społeczność Osiedla przed urzędem m.st. Warszawy oraz pozyskiwać fundusze na wspólną działalność.

Głównym celem działania Otwartego Jazdowa jest zachowanie osiedla Jazdów oraz dbanie o jego dziedzictwo historyczne, przyrodnicze i społeczne. Partnerstwo lokalne zmierza do wypracowania społecznego systemu zarządzania tym miejscem wprowadzając nowe, innowacyjne mechanizmy współdecydowania i współdziałania wszystkich podmiotów związanych z osiedlem Jazdów. Opiekę na partnerstwem sprawuje BORIS.

Partnerstwo stało się ważnym aktorem i punktem odniesienia dla Dzielnicy Śródmieście. Zaistniało m.in. przy wyborze organizacji do nowych domków fińskich jako ważny głos współdecydujący. Uczestniczy w Radzie Programowej Rotacyjnego Domu Kultury, jest forum wypracowywania społecznych rekomendacji dla Osiedla Jazdów.

Do partnerstwa lokalnego należą gospodarze domków fińskich, wspierające organizacje pozarządowe, przedstawiciele okolicznych instytucji kultury i innych podmiotów publicznych oraz osoby prywatne.

Związek Stowarzyszeń Partnerstwo Otwarty Jazdów złożony jest aktualnie z sześciu "jazdowskich" organizacji działających na rzecz rozwoju potencjału całego Osiedla Jazdów. Więcej o celach, misji i sposobach działania przeczytasz w Statucie Związku Stowarzyszeń Partnerstwo Otwarty Jazdów.

Jeśli chcesz dołączyć do partnerstwa, skontaktuj się z nami.